Korisnik može sa internet stranice www.baklava.ba preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite i lične upotrebe.

Korisnik se izričito obvezuje da neće na internet stranici www.baklava.ba postavljati, objavljivati, ili na bilo koji drugi način činiti dostupnima bilo kakav materijal koji podliježe autorskom pravu, žigu, ili drugim pravima, bez izričitog odobrenja nosioca tih prava, te je kao takav isključivo odgovoran za eventualnu štetu nastalu kršenjem ove svoje obaveze. Do saznanja je li neki od materijala na internet stranici zaštićen nekim od prava, korisnik mora doći samostalno, u skladu sa tim Baklava nije u obavezi takve informacije iznositi ili objaviti.

Postavljanjem materijala od strane korisnika bilo kojeg sadržaja na bilo koji dio internet stranica www.baklava.ba, korisnik jamči da je nositelj prava na tim materijalima dao Baklavi pravno valjano, besplatno, neograničeno pravo / licencu na korištenje, reprodukciju, modificiranje, prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje i distribuciju takvog materijala. Drugi korisnici imaju pravo pristupanja, pregledanja, spremanja ili reprodukcije tog materijala samo za njihovu vlastitu i ličnu upotrebu.

Korisnik je saglasan da je korištenje internet stranice www.baklava.ba isključivo na njegovu vlastitu odgovornost. Baklava, kao niti jedna treća osoba povezana sa njome, ne jamče ni na koji način da upotreba ove internet stranice neće biti prekinuta, ili da će biti bez poteškoća u radu. Isto tako Baklava nije odgovorana za posljedice koje mogu nastati upotrebom ove internet stranice, kao ni za tačnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, usluge ili robe objavljene preko ove internet stranice.

Ova izjava o odgovornosti odnosi se na sve eventualno nastale štete ili moguće ozljede uzrokovane bilo kakvom greškom, brisanjem, prekidom, računalnim virusom, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, raskidom ugovora, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom. Korisnik je saglasan da Baklava nije odgovorana za neprikladno ili protuzakonito ponašanje drugih korisnika ili trećih strana te da je rizik od eventualnih šteta u potpunosti na korisniku.

Baklava nije ni u kojem slučaju odgovorana za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja, ili zbog nemogućnosti korištenja internet stranica www.baklava.ba djelomično ili u cijelini.

Baklava nije odgovorana za bilo kakav sadržaj koji korisnik, pretplatnik, ili neovlašteni korisnik može postaviti na internet stranici www.baklava.ba . Bilo kakav sadržaj koji nije u skladu s uslovima korištenja u svakom trenutku može biti uklonjen ili promijenjen bez posebne najave ili obrazloženja.

Baklava može u svakom trenutku vršiti kontrolu sadržaja na internet stranici www.baklava.ba, posebno interaktivnog djela, a s ciljem da osigura poštivanje kako ovih uslova korištenja tako i poštivanje zakonskih propisa Bosne i Hercegovine. U skladu sa tim Baklava zadržava pravo uklanjanja bilo kojeg materijala za koji prema vlastitoj diskrecijskoj ocjeni utvrdi da nije u skladu s ovdje postavljenim uslovima, kao i ukinuti lozinke/passworde ili korisničke račune korisnika.

Korisnik je saglasan da su sve interaktivne opcije, a posebno komunikacija putem privatnih poruka, chata, foruma ili drugi načini slanja poruka ili međusobnog komuniciranja javnog karaktera i nemaju status povjerljivih informacija pa stoga Baklava može nadgledati sadržaj komunikacije korisnika bez njihovog znanja i posebnog odobrenja. Obzirom da Baklava nije u obavezi da kontroliše ili autorizira sadržaj poruka ili informacija koje se mogu naći na internet stranici www.baklava.ba, Baklava nije odgovorana kako za radnje koje korisnik poduzima u bilo kojoj oblasti internet stranice www.baklava.ba , tako i za sadržaj koji bi korisnik mogao postaviti na istoj.

Objavljivanjem komentara, poruka ili drugih informacija na internet stranici www.baklava.ba, smatra se da korisnik daje Baklavi pravo korištenja tih komentara, poruka ili informacija u svrhu promocije, oglašavanja, istraživanja tržišta, ili bilo koju drugu pravno dozvoljenu namjenu.

Korisnik izričito izjavljuje da neće smatrati odgovornom Baklavu, njene podružnice, odgovorne osobe u OD-u, zaposlenike i druge za naknadu eventualne štete i troškova, uključujući i troškove pravnog zastupanja, a koji bi mogli nastati korištenjem internet stranicewww.baklava.ba od strane korisnika.

Baklava može u svako doba raskinuti poslovni odnos s bilo kojim svojim korisnikom te mu ukinuti lozinke/passworde ili korisničke račune. U tom slučaju ne prestaju vrijediti uslovi koji se odnose na odgovornost i obaveze korisnika. Baklava ne garantuje za tačnost, potpunost ili korisnost bilo kojeg sadržaja na internet stranici www.baklava.ba postavljenog od strane korisnika, trećih osoba ili neovlaštenih korisnika.

Baklava nije odgovorana za bilo kakav eventualni gubitak ili štetu nastalu iz razloga što se korisnik oslonio na informacije dobivene na internet stranici www.baklava.ba

Baklava se izričito ograđuje u svakom smislu od sadržaja materijala na internet stranicama trećih strana, a na koje bi se moglo pristupiti sa internet sranici www.baklava.ba . U slučaju da korisnik pristupiti internet stranicama trećih strana, isti to čini isključivo i samo na vlastitu odgovornost, što podrazumijeva svako isključenje odgovornosti Baklave.

U slučaju da je neka od stavki ovih uslova korištenja ništava, takva ništavost neće utjecati na valjanost bilo koje druge odredbe ovih uslova, te će preostali dijelovi ovih Uslova ostati na snazi, a ništava odredba će se zamijeniti valjanom odredbom koja po smislu i pravoj volji najviše odgovara odredbi koja je ništava. Ukoliko bilo koja strana ne iskoristi svoja prava iz ovih uslova korištenja, to se neće smatrati odricanjem ili gubitkom tih prava, kao ni bilo kojih drugih ovdje navedenih prava.

Za sve pravne sporove koji mogu nastati vezano za korištenje internet stranice www.baklava.ba nadležan je Općinski sud u Sarajevu.

Registracijom / otvaranjem korisničkog računa na internet stranici www.baklava.ba smatra se da je korisnik ove Uslove korištenja u potpunosti pročitao, razumio i prihvatio.
Sarajevo, 26. Juni 2015.